ProVirt studio

Provirt Studio sme vytvorili v snahe spojiť naše skúsenosti z projektovania a realizácie stavieb. Za takmer 10 rokov podnikania v stavebníctve a architektúre sme dospeli k poznaniu, že tvorivosť architektov a technická exaktnosť profesistov sú síce prirodzeným očakávaním všetkých účastníkov trhu, ale realita býva odlišná.

Sme inovatívnou spoločnosťou, ktorá všetky projekty pripravuje v štandarde BIM (Building information modelling). Vzniká tak živý a interaktívny model každej stavby, ktorý všetkým subjektom stavebného procesu poskytuje dokonalé informácie o projekte. Kolízne situácie a problémové momenty sa vyladia ešte vo fáze projektovania, čím sa šetrí čas a financie. Je to technológia budúcnosti, ale v Provirt Studio ju žijeme už teraz.

Ing. arch. Michal Pasiar, zakladateľ Acrea Ateliér
Ing. Marek Kordoš, zakladateľ Techteam, s.r.o.

Služby

Vzduchotechnika

Pokrývame všetky fázy projektu. Od investičného zámeru až po projekty skutkového vyhotovenia.
Viac info

Zdravotechnika

Vodovod a kanalizácia, ohrev vody, loženia potrubí, projekty studní, vsakovacích jám…
Viac info

Vykurovanie

Výpočty tepelných strát, návrhy zdrojov tepla a vykurovania. Pôdorysy rozvodov, zapojenia kotolne…
Viac info

Chladenie

 Projekty pre všetky spôsoby chladenia (stropné, fancoilové chladenie, split/multisplit, VRV systém…)
Viac info

Digitalizácia budov

Používame najmodernejšiu technológiu BIM pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
BIM (Building Information Modeling) sa všeobecne používa pre označenie digitálneho modelu budovy, ktorý umožňuje výmenu informácii v rámci procesu budovy od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jej celého životného cyklu FM (Facility Management).
Tento proces BIM je založený na inteligentnom modelovaní budovy. Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných, prevádzkových nákladov a času v čase výstavbe a pri správe budov (FM).
Technológia BIM umožňuje nový spôsob práce projektovania s využitím inteligentných parametrických prvkov 3D modelu – rýchlo, ekonomicky a presne sa modeluje s ohľadom na zmeny vyvolané pri projektovaní budovy.

Viac info

Projekty

  • Bazénová hala
  • Aupark
  • DEPO Nové Zámky
  • NIDO 1