Digitalizácia budov

Čo je to digitalizácia budov?

Používame najmodernejšiu technológiu BIM pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

BIM (Building Information Modeling) sa všeobecne používa pre označenie digitálneho modelu budovy, ktorý umožňuje výmenu informácii v rámci procesu budovy od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jej celého životného cyklu FM (Facility Management).

Tento proces BIM je založený na inteligentnom modelovaní budovy. Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných, prevádzkových nákladov a času v čase výstavbe a pri správe budov (FM).

Technológia BIM umožňuje nový spôsob práce projektovania s využitím inteligentných parametrických prvkov 3D modelu – rýchlo, ekonomicky a presne sa modeluje s ohľadom na zmeny vyvolané pri projektovaní budovy.

Hlavné výhody digitalizácie budov – BIM

Vyššia produktivita

Zabudovaný BIM riadi prípravu dokumentácie a rieši problémy koordinácie projektových prác. Dokumentácia (výkresy) sa vytvárajú súbežne pri projektovaní (modelovaní) 3D modelu. Jednotlivé prvky stavby sa zadávajú len raz – jednoduchým nakreslením – a potom sa tieto informácie využívajú počas celého projektu. Je možné zmeniť akýkoľvek stavebný prvok v návrhu stavby (napr. v pôdoryse, v reze….) a zmena sa prejaví všade (v 3D modeli v pohľadoch, vo výkresoch a v špecifikácii) a platí to aj naopak (asociativita).

Lepšia koordinácia

BIM šetrí čas pri vytváraní dokumentácie a výkazu materiálu – eliminuje chyby a kolízie pri práci na projekte. Výsledkom práce je skoordinovaná dokumentácia a výkaz materiálu.

Vyššia kvalita:

Plnohodnotná 3D a 2D dokumentácia je prehľadná čitateľná a zachováva si dobrú kvalitu aj pri zmenách zapracovaných na poslednú chvíľu pred expedíciou – jednoducho a rýchlo sa zmeny premietnu do všetkých častí projektovej dokumentácie.

Kedy využiť BIM

Počas plánovania

Ponúka možnosť do hĺbky premyslieť detaily projektu. Zachytáva stavbu v jej dynamickej podobe, vďaka čomu sa predíde všetkým kolíznym situáciám už v procese plánovania. Šetrí tak čas aj financie.

Počas výstavby

Absolútna kontrola nad výstavbou vďaka modelu dostupnému 24h denne a 365 dní v roku. Výsledkom je menšia chybovosť a teda aj potreba opráv.

Počas správy

Zabezpečí efektívne vedenie najdlhšieho obdobia budovy z pohľadu životného cyklu – prevádzka.